EN
December 19, 2021
NHỮNG ĐIỀU BLOCKCHAIN CÓ THỂ TÁC ĐỘNG LÊN NGÀNH GIÁO DỤC (Kỳ 6)
By admin | |
Sự công bằng sẽ được đảm bảo khi mà các dữ liệu được đưa lên blockchain sẽ không ai có thể can thiệp được vào và tình trạng gian lận, thay đổi điểm số sẽ không thể diễn ra.
CÂU CHUYỆN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THANH TOÁN HỢP ĐỒNG (Kỳ 5)
By admin | |
Để tăng khả năng cạnh tranh trước những công ty đa quốc gia, các doanh nghiệp dịch vụ hậu cầu, dịch vụ logistics Việt Nam cần xây dựng tiện ích đáp ứng nhu cầu của người dùng về theo dõi đơn hàng.
CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH VỚI BLOCKCHAIN (Kỳ 4)
By admin | | 0 Comments |
Một trong các phương pháp theo đuổi xu thế công nghệ 4.0 là ứng dụng Blockchain để tạo nên chuỗi cung ứng nông nghiệp thông minh. Bắt đầu từ người nông dân, kết thúc ở người tiêu dùng.
ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ CHĂM SÓC MÙA VỤ THÔNG MINH (Kỳ 3)
By admin | |
Chúng ta sẽ cùng nhìn vào thực tế, rằng người nông dân Việt Nam đang canh tác và nuôi trồng nông sản theo phương pháp truyền thống. Đây là một thói quen xấu làm ảnh hưởng đến chất lượng của nông sản và làm giảm giá trị của sản phẩm rất nhiều.