global-technology-background-with-circuit-diagram_1017-26580
TRÌNH DUYỆT LATOI
Trình duyệt hoạt động dựa trên nguyên tắc KHÔNG LƯU DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG trong quá trình hoạt động nhằm bảo vệ và tôn trọng người dùng trong kỉ nguyên THẾ GIỚI PHẲNG và đem đến những tính năng vượt trội. 

1 Không lưu trữ thông tin người dùng

2 Bảo mật cao

3 Tốc độ nhanh

4 Tiết kiệm bộ nhớ

5 Tự động lọc quảng cáo

nỀN TẢNG CÔNG NGHỆ

MÃ NGUỒN MỞ

Cho phép chỉnh sửa, bổ sung trực tiếp vào mã nguồn nhằm tối ưu tính năng của trình duyệt.

WEB RTC

Cho phép trình duyệt giao tiếp thời gian thực với các bên khác mà không cần thêm plug-ins nhằm tối ưu thời gian xử lý. 

DATA CENTER & CLOUD

LATOI sở hữu tiêng hệ thống CLOUD và data center tại Khu Công nghệ cao nhằm tối ưu hóa bảo mật. 

Download