VIDEO MEETING

Online video meeting là một công cụ video thời gian thực cho phép nhiều người được kết nối với nhau ở khoảng cách xa hoặc trên toàn thế giới. Công cụ ứng dụng với nhiều tính năng vượt trội trong các cuộc họp trực tuyến, giảng dạy, phát trực tuyến, hội thảo,… được tích hợp vào một nền tảng trình duyệt mà không cần cài đặt bất kỳ plug-in nào.

White board
Chia sẻ màn hình
Ghi chú
Trò chuyện công khai/riêng tư
Chia sẻ tài liệu
mockup-3-1024x817
Trải nghiệm miễn phí